Hari - 7 by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

हरि - पाठ ७

by Sudhakar Katekar Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

हरिपाठ६ २१ ज्याचे मुखीं नाम अमृतसरिता । तोचि एक पुरता घटु जाणा ॥ १॥ नामचेनि बळे कळिकाळ आपणा । ब्रह्मांडा येसणा तोचि होय ॥ २॥ न पाहे तयाकडे काळ अवचिता । नामाची सरिता जया मुखीं ॥ ३॥ निवृत्ति नामामृत ...Read More