A fair of emotions by ડો. માધવી ઠાકર in Gujarati Short Stories PDF

લાગણીઓનો મેળો

by ડો. માધવી ઠાકર in Gujarati Short Stories

અંધારું જીવનનું હોય કે પછી રાતનું સવાર તો થવાની જ છે .પરંતુ હૈયાન આ વાત થી સાવ અજાણ છે. મેઘનાના ગયા પછી જાણે એનું જીવન વેરાન થઈ ગયું છે. દિવસનું ભાન નથી ના રાતનું . ક્યારેક જીવનમાં લાગણીઓનો મેળો ...Read More