Mahatma Gandhi biography in gujarati by Dr. Rohan Parmar in Gujarati Biography PDF

મહાત્મા ગાંધીનું જીવનચરિત્ર

by Dr. Rohan Parmar in Gujarati Biography

મહાત્મા ગાંધીનું જીવનચરિત્ર જ્યારે પણ આપણે આપણા દેશ ભારતના ઈતિહાસની વાત કરીએ છીએ, ત્યાં ચોક્કસપણે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની વાત થાય છે અને આ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં કયા સેનાનીઓએ યોગદાન આપ્યું તેની ચર્ચા ચોક્કસપણે થાય છે. ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ વિશે અહીં વાંચો. ...Read More