Jivan ni dayri - 1 by Dr. Rohan Parmar in Gujarati Short Stories PDF

જીવનની ડાયરી - ભાગ 1

by Dr. Rohan Parmar in Gujarati Short Stories

જીવનની એક માત્ર શરૂઆત " જન્મ " થી થાય છે. તેનો આધ્યાત્મિક સંવાદ ભગવાન સાથે છે. "જન્મ" રડવાથી શરૂ થાય છે અને આ ઘટના પાછળ ભગવાનની જ અદભુત કળા છે જે બાળકને કહે છે કે આજથી તારા જીવન શરૂઆત ...Read More