પાવર ઓફ યોર સબકોન્શીયસ માઇન્ડ

by Tanu Kadri Matrubharti Verified in Gujarati Human Science

જે પણ વસ્તુઓની તમે ઇચ્છા કરો છો, જો પ્રાર્થનાના સમયે વિશ્વાસ કરો કે, તે તમને મળી રહી છે, તો તે તમને મળી જશે. આને ફરીથી વાંચો અને કાળના ફરક પર ધ્યાન આપો. ‘વિશ્વાસ’ અને ‘મળી રહી છે’ – વર્તમાન ...Read More