Asam Meghalay Bhramanti - 1 by Pralhad K Dudhal in Marathi Travel stories PDF

आसाम मेघालय भ्रमंती - 1

by Pralhad K Dudhal in Marathi Travel stories

#आसाम_मेघालय भ्रमंती भाग १... असं म्हणतात की प्रत्येक गोष्टीची वेळ यावी लागते, तुम्ही कितीही प्रयत्नवादी असला तरी विशिष्ट वेळ आल्याशिवाय तुमच्या मनाप्रमाणे गोष्टी घडत नाहीत.काहींचे मत वेगळे असू शकते; पण मी तरी माझ्या आयुष्यात अनेकदा या गोष्टीचा अनुभव घेतला ...Read More