Asam Meghalay Bhramanti - 2 by Pralhad K Dudhal in Marathi Travel stories PDF

आसाम मेघालय भ्रमंती - 2

by Pralhad K Dudhal in Marathi Travel stories

#आसाम_मेघालय भ्रमंती २ पुणे ते हैद्राबाद तसा तर केवळ एक तासाच्या आतच संपणारा प्रवास;पण आम्हा दोघांचाही हा पहिला विमान प्रवास होता त्यामुळे असेल;पण विमानात बसल्यापासून आत आणि बाहेर खिडकीतून आमच्या दृष्टिक्षेपात येणाऱ्या प्रत्येक घटना आणि दृष्याकडे अगदी लहान मुलाच्या ...Read More