Asam Meghalay Bhramanti - 3 by Pralhad K Dudhal in Marathi Travel stories PDF

आसाम मेघालय भ्रमंती - 3

by Pralhad K Dudhal in Marathi Travel stories

#आसाम_मेघालय भ्रमंती ३ आमचे टूर गाईड केशव आणि तेजस यांनी सकाळी लवकर उठून नाश्ता उरकून आठ वाजता तयार रहायला सांगितले होते परंतु शिलाँगची सकाळ पाच सव्वापाचलाच होते हे लक्षात नव्हते.पहाटे साडेपाचला हॉटेलच्या खोलीत आलेल्या सूर्यकिरणांनी आम्हाला जागे केले.इथे ईशान्य ...Read More