ઇશ્કનું રિસ્ક, ડર, થ્રીલર ફિક્સ - 28 Hitesh Parmar દ્વારા Detective stories માં ગુજરાતી પીડીએફ