કૉલેજ કેમ્પસ (એક દિલચસ્પ પ્રેમકથા) - 58

by Jasmina Shah Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

" કૉલેજ કેમ્પસ "ભાગ-58 પરી નાનીમા સાથે વાત કરી રહી હતી. નાનીમાનો એક જ સવાલ હતો કે, " તું રાત્રે આપણાં ઘરે આવવાને બદલે ત્યાં કઈરીતે પહોંચી ? " હવે પરી પાસે પણ આ પ્રશ્નનો કોઈ જવાબ નહોતો... પરંતુ ...Read More