Kite of love.. by Krupali Chaklasiya in Gujarati Short Stories PDF

પ્રેમ ની પતંગ..

by Krupali Chaklasiya in Gujarati Short Stories

એ લપેટ....જો જાય.. જો જાય.... આવાં નાદ સંભળાય, તલ-ગોળ ની ચિક્કી ની સુગંધ આવે, અતરંગી નવા જુનાં ગીતો સંભળાય, અગાશી પુરેપુરી ફુલ દેખાય તો સમજવું કે આકાશ સાથે પ્રેમ નાં સંબંધ બનાવવા માટે ઉતરાયણ આવી રહી છે. ...Read More