જોબ મારી જાન (પ્રાણ)

by aartibharvad in Gujarati Women Focused

મારી જિંદગીની ખરી અને સાચી ઘટનાઓ અને અનુભૂતિઓ મારા આ પ્રકરણમાં મેં મૂકી છે જે આપ સૌને હદય સ્પર્શી બને એવી મારી આશા છે. અનોખી નામની છોકરી પોતાના જીવનમાં એની જોબ એની નોકરી ના સમય દરમિયાન કેટલી તકલીફો વેઠી ...Read More