કૉલેજ કેમ્પસ (એક દિલચસ્પ પ્રેમકથા) - 68

by Jasmina Shah Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

ક્રીશા વિચારી રહી હતી કે, મારી બંને દીકરીઓને અને શિવાંગને ત્રણેયને આખા દિવસમાં શું બન્યું તે બધુંજ ઘરે આવીને મને કહેવાની આદત છે તો પછી પરીએ આજે કેમ કંઈ કહ્યું નહીં? અને તે કોઈ છોકરાના બાઈક પાછળ ક્યાં ગઈ ...Read More