Hearing by palash patel in Gujarati Short Stories PDF

શ્રવણ

by palash patel in Gujarati Short Stories

બનાસકાંઠા ના વાવ તાલુકા નું એક ગામ. ગામ મા આશરે એક હજાર જેટલી વસ્તી. તેમાં અલગ અલગ વર્ણો ના લોકો,પણ આખું ગામ સંપી ને રહે.ગામ ના લોકો એક બીજાના સુખદુઃખમાં પડખે ને પડખે. આ ગામમા એક નાનું એવું ખોરડું. ...Read More