Keiri Che Divas by Madhavi Marathe in Marathi Short Stories PDF

कैरीचे दिवस

by Madhavi Marathe Matrubharti Verified in Marathi Short Stories

कैरीचे दिवस लहानपण म्हणजे कैऱ्या, चिंचा, बोरे, करवंद, जांभळं अश्या गोष्टींची मेजवानी असल्याचा काळ. आमच्या घराशेजारी, अंगणात एक मोठे खोबऱ्या कैरीचे झाडं होते. बाल जीवनातले अविभाज्य अंग असलेले ते ठिकाण. खेळ, गप्पा सगळं काही त्याच्या अंगावर खेळत बागडत ...Read More