MY soft corner personality by vansh Prajapati .....,vishesh . in Gujarati Biography PDF

મારું સોફ્ટ કોર્નર વ્યક્તિત્વ

by vansh Prajapati .....,vishesh . Matrubharti Verified in Gujarati Biography

soft corner personality આટલુ મને મારો મિત્ર હમણાંથી કહેવા લાગ્યો, એ મને કહે ક્યારસુધી તું કોલેજમાં લોકોમાંટે સમાજ સેવા કરીશ, સ્ટડી મટેરીયલથી લઈને યુનિવર્સિટીના ફોર્મ સુધી ક્યાર શુધી મદદ કરીશ તારા ક્લાસમેંટ લોકોની...જેમાંથી 50%ઉપર તો સ્વાર્થી છે, આવું માનવું ...Read More