સહનશક્તિ ( એક નિર્દોષ વ્યક્તિ )

by Kuldip Sadiya in Gujarati Short Stories

સહનશક્તિ ( એક નિર્દોષ વ્યક્તિ ) cafe માં એક છોકરો એકદમ ચૂપચાપ બેઠો હતો , cafe નો owner કયાર નો તે પેલા છોકરા સામે જોઈ છે , અને તેના વર્કર ને પૂછે છે કે પેલો છોકરો બેઠો તેને શું ...Read More