નણંદવાળી_ગાગર

by Kiran in Gujarati Short Stories

મા અને બાપા દોઢેક મહિનાથી શહેરમાં આવ્યા હતા.. દિકરાને ઘરે દિકરા દિકરીના લગ્ન હતા.. એટલે મહિનો તો કેમ ગયો એની ખબર જ ના રહી.. પણ પ્રસંગને લગતા વહેવાર તેડમેલ , બધું પતી ગયા પછી હવે એને ગામડું સાંભર્યું હતું.. ...Read More