सुमंतांच्या वाड्यात - भाग ५

by Dilip Bhide in Marathi Detective stories

सुमंतांच्या वाड्यात पात्र परिचय दिनेश सुमंत मोठा भाऊ . विशाल सुमंत धाकटा भाऊ. शलाका दिनेशची बायको. विदिशा विशालची बायको. आश्विन आणि विशाखा दिनेशची मुलं प्रिया विशालची मुलगी केशवराव ...Read More