1 Taas Bhutacha - 25 by jayesh zomate in Marathi Horror Stories PDF

१ तास भुताचा - भाग 25

by jayesh zomate Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

चेटकीन.... सन: 1901 आकाशात काळसर ढगां आडून , गोलसर चंद्रखाली पृथ्वीकडे पाहत होता. त्या अवाढव्य झाडाच्या काळसर आकृतीची छाया त्या तपकिरी मातिवर पडली होती. त्या झाडाचा जाडजुड खोड अंधारात बुडाला होता जस एक पायघोल कपडे घातलेला सैतान जणु उभा ...Read More