Objection Over Ruled - 17 by Abhay Bapat in Marathi Detective stories PDF

ऑब्जेक्शन ओव्हर रूल्ड - 17

by Abhay Bapat Matrubharti Verified in Marathi Detective stories

प्रकरण १७ पाणिनी ने प्रकाशाचा झोत गोल फिरवून चित्रांगद पागनीस ला आपण कुठे आहोत याचा इशारा केला. त्या नंतर मिनिटा भरातच चित्रांगद पागनीस त्याची बोट घेऊन आला.पाणिनी आणि सौम्या मोठ्या बोटीतून त्याच्या मोटार बोटीत बसले. “ पटकन चालव.आपल्याला एका ...Read More