વીરોને વરતી મતવાલી નાર Bhupendrasinh Raol દ્વારા Human Science માં ગુજરાતી પીડીએફ