જીવન સંધ્યાનો ખાલીપો Haresh Bhatt દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ