એક અલ્લડ છોકરી.. shriram sejpal દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ