બાપુને પત્ર (કાલ્પનિક) Minaxi Vakharia દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ