દિકરીનો પત્ર Maulik Devmurari દ્વારા Letter માં ગુજરાતી પીડીએફ