દીકરી મારી દોસ્ત (પ્રકરણ - 12)

by Nilam Doshi Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

દીકરી મારી દોસ્ત (પ્રકરણ - ૧૨) કોઈએ ગીત છેડ્યું ને ... જાગી ગયું આખુયે તળાવ. વાંચો આ પત્ર.