પૈડાવાળી ખુરશી - સંપૂર્ણ નવલકથા Kishor Gaud દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ