પાંચ નાની અદભુત વાર્તાઓ 5

by Anil Chavda Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

આ ભાગમાં કુલ પાંચ નાની વાર્તાઓ છે. 1. સોનેરી કબૂતર 2. એક બાપ ત્રણ દીકરા 3. બે ચાદર 4. બે મિત્રો 5. ઊર્જા આ ટૂંકી અને નાની નાની વાર્તાઓમાં તમે કલ્પના પણ ન કરી હોય તેવી વસ્તુઓ પાત્રોના સ્વરૂપે તમારી સામે આવે છે અને ...Read More