પાંચ નાની અદભુત વાર્તાઓ 6

by Anil Chavda Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

આ ભાગમાં કુલ પાંચ નાની વાર્તાઓ છે. 1. એક તુક્કો 2. બારાખડી 3. નોકર અને માલિક 4. એક સુંદર છોકરી 5. મૂર્ખતાની મૂર્ખાઈ આ ટૂંકી અે નાની-નાની વાર્તાઓમાં તમે કલ્પના પણ કરી હોય તેવી વસ્તુઓ એક પાત્ર સ્વરૂપે તમારી સામે આવે છે અને તમને ...Read More