Spekturnno khajano - 10 by Param Desai in Gujarati Adventure Stories PDF

સ્પેક્ટર્નનો ખજાનો - ૧૦

by Param Desai Verified icon in Gujarati Adventure Stories

સાતેય જણાનાં એક પછી એક પડતા પગલાં જમીન પર પડેલા સૂકાં પાંદડાને કચડતા હતા. અમુક અમુક જગ્યાએ તો વનરાજીઓ એવી ગાઢ હતી કે રસ્તો જ જડે નહીં. એટલે આગળ ચાલતા બે-ત્રણ જણાએ ચાકુથી નડતરરૂપ થતાં ઝાડી-ઝાંખરા કાપીને રસ્તો કરવો ...Read More