ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત

ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત Matrubharti Verified

@cmt339gmail.com5123

(491)

53

50.5k

146.6k

About You

કવિતા અને વાર્તા લખવાનો શોખ...

  • 842
  • 3.9k
  • (14)
  • 3.8k
  • (13)
  • 2.3k
  • 5.1k
  • 3.6k
  • 2.1k
  • 2.2k
  • 5.9k
  • 2.1k