ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત

ભૂપેન પટેલ અજ્ઞાત Matrubharti Verified

@cmt339gmail.com5123

(528)

63

58.5k

165.1k

About You

કવિતા અને વાર્તા લખવાનો શોખ...

  • 694
  • 714
  • 522
  • 396
  • 776
  • 646
  • 538
  • 1.1k
  • 4k
  • (14)
  • 4k