નામ : હિના હેમંત મોદી વ્યવસાય : સાયન્સ કોચીંગ ક્લાસીસ ઉપલબ્ધિ : દિવ્યભાસ્કર, કાવ્યસેતુ, અખંડઆનંદ, કવિતા,મીડ-ડે, છાલક, મુદ્રાલેખ, યુવા કવિ પ્રતિભા, અચૂક, જ્યોતિર્ધર વગેરે સામયિકોમાં કોલમ તેમજ અવારનવાર કૃતિઓ રજૂ થાય છે વર્લ્ડ સ્પેશ રેડિયો મુંબઈ પર સી.ડી.આલ્બમ રજૂ થયા. પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તકો ૧. ઊર્મિનાં આકાર – કાવ્યસંગ્રહ ૨. ઊર્મિની લહેર – હાઈકુસંગ્રહ ૩. ઊર્મિના આકાશે – અછાંદશ કાવ્યસંગ્રહ ૪. ઊર્મિના શિલ્પ – વાર્તા સંગ્રહ ૫. વાત

  • (32)
  • 611
  • (27)
  • 536
  • (66)
  • 680
  • (16)
  • 427
  • (25)
  • 521
  • (28)
  • 532
  • (34)
  • 715
  • (14)
  • 467
  • (18)
  • 508
  • (37)
  • 746
  • (23)
  • 575
  • (20)
  • 592
  • (31)
  • 568
  • (13)
  • 611
  • (14)
  • 653