Manish Anghan

Manish Anghan

@manishanghan


About You

કેમ છો મિત્રો....। હું મનિષ અણઘણ, આમ તો હું કોમર્સ નો વિધાર્થી છું પરંતુ મને કળા અને સાહિત્યમાં રુચિ વધારે છે. વાંચન મારો શોખ છે. અને એ શોખમાથી ક્યારેક કોઇ કોઇ વાંચનના વિચારોનો પડઘો શબ્દોરૂપે લખી લઉ છું. Call- 9426617392

    No Books Available

    No Books Available