×

.

કેવી રીતે થશે પ્રતીક્ષા અને કંદ્ર્પની મુલાકાત શુ થયું છે પ્રતિક્ષાને જાણવા માટે વાંચો

,

.

.

પ્રતીક્ષાએ કૉલેજ આવવાનુ શા માટે છોડી દીધુ શુ થયું જાણવા માટે વાંચો આગળ.

.

.

પ્રતિક્ષા અને કંદર્પ બન્ને ભાગીને ઊંટી પહોંચી તો જાય છે પણ શું બન્ને દિલથી એકબીજાની નજીક આવી શક્શે શું કંદર્પ પ્રતિક્ષાની દેખરેખ રાખવા અને તેને સાચવવા સક્ષમ રહેશે જાણવા માટે વાંચો ગુમનામ શોધ ભાગ-૯ આપના પ્રતિભાવ મારા ...Read More

પોલીસ દ્વારા પણ દિપુના મામલે બહુ ધીમી ગતિએ તપાસ ચાલુ છે તેવુ કંદર્પ માની લે છે. તેનાથી પ્રતિક્ષાની હાલત જોઇ શકાતી નથી અને તે બેબાકળો બની જાય છે, બધા તેને મન મક્કમ રાખવા સમજાવે છે. છેવટે તે એક નિર્ણય ...Read More

દિપુને શોધવા માટે કંદર્પ હ્યુમન ટ્રાફીકીંગમાંથી બચેલા લોકોની મુલાકાત લે છે અને તેમના કેસ વિષે બાતમી મેળવે છે, બધાની હ્રદયદ્રાવક ઘટના સાંભળી તેનુ મન બેચેન બની જાય છે પરંતુ શું તે આ રીતે કીડીવેગે તપાસ કરતો દિપુ સુધી પહોંચી ...Read More

એક લાવારીશ કારમાં નાના બાળકોના કપડાના અવશેષો અને અમુક ભાગો મળી આવે છે તે જાણી ઇન્સપેક્ટર શ્રીમાન શાહ અને કંદર્પને ઓળખ માટે બોલાવે છે. કંદર્પને ખબર પડે છે કે તે કાપડનો ટુકડો તેના પુત્ર દિપુએ કિડનેપીંગના દિવસે પહેરેલા શર્ટનો ...Read More

ડોક્ટરની દવાના કારણે પ્રતિક્ષાની હાલતમાં સુધારો જણાઇ આવે છે. આ બાજુ કંદર્પથી ન રહેવાતા તે દિપકભાઇ શાહના ઘરે તેને મળવા જાય છે અને ગુમાનસિંહ તરફથી કાંઇ સમાચાર મળ્યા કે કેમ તે બાબતે પુછતાછ કરે છે. પોલીસ સ્ટેશને જતા ડી.એન.એ. ...Read More

મિત્રો કહાની હવે પુર્ણતાના આરે છે. ગુમનામ શોધ નો આ લાસ્ટ પાર્ટ છે. વાંચકો આપને અનુરોધ છે કે ગુમનામ શોધ આપને કેવી લાગી તે વિષેના સારા-નરસા પ્રતિભાવો મને મારા મેઇલ આઇ.ડી. પર આપો તેવી આશા રાખુ ...Read More