×
નગર - 1

નગર એક અનોખી કહાની. આ કહાની છે દક્ષિણ ગુજરાતના એક અતિ સમ્રુદ્ધ શહેર વિભૂતી નગરની.....વિભૂતી નગરમાં ઘટતી અસામાન્ય ઘટનાઓની.....વર્ષો પહેલાં કંઈક એવું બન્યું હતું જેનો ઓછાયો વર્તમાનમાં કાળ બનીને નગર ઉપર ત્રાટકે છે. શું ...Read More

નગર - 2

નગર- પહેલાં પ્રકરણમાં આપણે વાંચ્યું :- આંચલ ને વિભૂતી નગરના બગીચામાંથી માથુર અંકલના કૂતરાં બ્રુનો ની અત્યંત બીભત્સ હાલતમાં સળગી ગયેલી લાશ મળે છે.....જ્યારે બીજી તરફ ઇશાન ઓસ્ટ્રેલિયાના સીડની એરપોર્ટથી ભારત આવવા જેટ એરવેઝની ફ્લાઇટ પકડે છે. હવે ...Read More

નગર- એક સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ કહાની વિભૂતિ નગર અને તેના રહેવાસીઓની છે. વર્ષો પહેલાં ભૂતકાળમાં એક ઘટના બની હતી જેનો ઓછાયો વર્તમાનમાં ભયાનક કાળ બનીને ત્રાટકે છે.. શું વિભૂતી નગરવાસીઓ તેનો સામનો કરી શકશે.... ...Read More

નગર-૪

નગર -- આ એક સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેના રહેવાસીઓની...વર્ષો પહેલાં ભૂતકાળમાં કંઇક એવું બન્યું હતું જેનો ઓછાયો વર્તમાનમાં કાળ બનીને વિભૂતી નગર ઉપર ત્રાટકે છે. શું વિભૂતી ...Read More

નગર ભાગ - 5

નગર-- સસ્પેન્સ થ્રીલર સ્ટોરી છે. આ તેનો 5મો ભાગ છે. આગળ 4 ભાગ પ્રસારિત થઇ ચૂક્યા છે. નગર-- આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. ભૂતકાળમાં કંઇક એવું બન્યું હતું જેનો ઓછાયો વર્તમાનમાં કાળ બનીને નગર ઉપર ...Read More

નગર-૬

નગર એક સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આગળ આપણે વાંચ્યું :- માર્ગીની બોટમાં માર્ગી નતાશા અને સમીરાનું અચાનક મોત થઇ જાય છે....એકસાથે ત્રણ ત્રણ લાશ જોતાં જ રોશન સુધબુધ ખોઇ બેભાન બની બોટની ફર્શ પર ઢળી પડે છે......એ સાથે ...Read More

નગર-૭

નગર --- એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 7 મો ભાગ છે. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની....ભૂતકાળની ગર્તામાં ડૂબેલું એક રહસ્ય અચાનક કાળ બનીને વર્તમાનમાં નગરવાસીઓ ઉપર ત્રાટકે છે. શું હતુ ...Read More

નગર-૮

નગર -- એક સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 8 મો ભાગ છે. આગળના ભાગ વાંચવા નીચે આપેલી લીંક ઉપર ક્લિક કરો.. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની....ઇશાન , એલીઝાબેથ અને ...Read More

નગર-૯

નગર -- એક સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 9મો ભાગ છે. નગર-- એક અનોખી કહાની.. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની......ઇશાન , એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણ ની...... ...Read More

નગર-૧૦

નગર -- એક સસ્પેન્સ થ્રીલર ડરામણી કથા છે. આ તેનો 10 મો ભાગ છે. નગર કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની.....ઇશાન , એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણ ની.. દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ નજીક અરબી સમુદ્રના કાંઠે વસેલું વિભૂતિ ...Read More

નગર-૧૧

નગર -- હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ કહાની દક્ષિણ ગુજરાતના દરીયાકાંઠે વસેલા એક રમણીય શહેર વિભૂતિ નગરની છે. નગરનો કલંકિત ભૂતકાળ જ્યારે તેનો બદલો લે છે ત્યારે શરૂ થાય છે એક ભયાવહ ઘટના નો સિલસિલો...એ હેરતઅંગેજ ...Read More

નગર-૧૨

નગર --- હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે.

નગર-૧૩

નગર - એક અનોખી કહાની. સસ્પેન્સ થ્રીલર હોરર નવલકથા છે.

નગર-૧૪

નગર -- એક સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. વિભૂતિ નગરમાં ઘટતી અસામાન્ય ઘટનાઓ કહાનીમાં આલેખાઈ છે.

નગર-૧૫

નગર -- સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે.

નગર ૧૬

Suspense thriller

નગર - 17

Suspense thriller. એક ડરામણી રહસ્ય કથા.

નગર - 18

Suspense thriller - એક ડરામણી સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા.

નગર 19

Suspense thriller- એક ડરામણી રહસ્ય કથા. ભાગ 19

નગર - 20

Suspense thriller- એક ડરામણી રહસ્ય કથા. આ નવલકથા વિભૂતિ નગરમાં ઘટતી અસામાન્ય ઘટનાઓની કહાની છે.

નગર - 21

Suspense thriller- નગર. એક ડરામણી રહસ્ય કથા છે. વિભૂતિ નગરમાં ઘટતી અસામાન્ય ઘટનાઓની આ કહાની છે.

નગર - 22

Suspense Thriller - નગર એક ડરામણી રહસ્ય કથા છે. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. ભૂતકાળમાં ઘટેલી એક ઘટનાનો કાળો ઓછાયો વર્તમાનમાં કાળ બનીને નગર ઉપર ત્રાટકે છે. શું નગરવાસીઓ તેનો સામનો કરી શકશે .

નગર - 23

Suspense Thriller Horror novel. નગર- એક ડરામણી રહસ્યકથા છે. જેમાં આવતા ટ્વીસ્ટ એન્ડ ટર્ન્સ આપને અચંભિત કરી મુકશે. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણ ની. તમે તૈયાર છો એમને મળવા...

નગર - 24

Suspense thriller. નગર કહાની છે ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. નગર કહાની છે વિભૂતિ નગરમાં ઘટતી અસામાન્ય ઘટનાઓની. વર્ષો પહેલાંનું એક ભયાનક રહસ્ય અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે નગર ...Read More

નગર - 25

સસ્પેન્સ થ્રીલર હોરર નવલકથા. નગર કહાની છે એલીઝાબેથ ઇશાન અને આંચલ ચૌહાણની. નગર કહાની છે વિભૂતિ નગર ની. શું આપ તૈયાર છો વિભૂતિ નગરમાં ઘટતી અસામાન્ય ઘટનાઓનાં સાક્ષી બનવા... તો નગર નાં બધા ...Read More

નગર - 26

નગર - હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 26મો ભાગ છે. નગર કહાની છે એલીઝાબેથ ઇશાન અને આંચલ ચૌહાણની. વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. શું હતું નગર નું રહસ્ય... કેમ એકાએક નગર ઉપર અણધારી આફતો ...Read More

નગર - 27

નગર એક સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. નગરનાં ભયાનક ભૂતકાળને ઉજાગર કરતી આ કહાની તમને સ્તબ્ધ કરી મૂકશે.

નગર - 28

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 28 મો ભાગ છે. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. નગર ઉપર અચાનક એક આફત ત્રાટકે છે. શું નગરવાસીઓ ...Read More

નગર - 29

નગર - સસ્પેન્સ થ્રીલર હોરર નવલકથા છે. આ કહાની ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની છે. નગરના ભૂતકાળની એક રહસ્યમય ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે અને નગર ઉપર આતંકનો ઓછાયો છવાઈ જાય છે. શું છે નગરમાં ઘટતી અસામાન્ય ઘટનાઓનું રહસ્ય. ...Read More

નગર - 30

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 30 મો ભાગ છે. નગર કહાની છે એલીઝાબેથ ઇશાન અને આંચલ ચૌહાણની. નગરના ભૂતકાળમાં એક ભયાનક ઘટના ઘટી હતી જેનો વિકરાળ ઓછાયો કાળ બનીને વર્તમાનમાં નગર ઉપર ત્રાટકે છે. ...Read More

નગર - 31

નગર...એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 31 મો ભાગ છે. આ કહાની છે ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. આ કહાની છે ભૂતકાળમાં ઘટેલી એક અમાનવીય ઘટનાની. નગર ...Read More

નગર - 32

નગર - એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ કહાની ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની છે. વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની છે. એક અકલ્પનીય સત્ય જ્યારે એકાએક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી ભયાનક આંધી ઉમટે છે તેની આ કહાની ...Read More

નગર - 33

આ નવલકથા હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર છે. એક દિવસ સાવ અચાનક વિભૂતિ નગર ઉપર આફતના વાદળો ઘેરાય આવે છે અને મોતનું તાંડવ શરૂ થાય છે. શું હતું એ ઘટનાઓ પાછળનું રહસ્ય... જાણવા વાંચતા રહો નગર ...Read More

નગર - 34

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 34 મો ભાગ છે. માતૃભારતી પર સૌથી સફળ રહેલી આ નવલકથા આપને જરૂર ગમશે. નગર કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની છે. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. ભૂતકાળમાં એક ...Read More

નગર - 35

નગર એક સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. ઇશાન , એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. ભૂતકાળની એક ભયાનક ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી ભયાનક આંધી ઉમટે છે તેની આ કહાની છે.

નગર - 36

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. ભૂતકાળની એક ભયાનક ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી ભયાનક આંધી ઉમટે છે તેની આ કહાની છે. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની આ કહાની છે.

નગર - 37

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 37મો ભાગ છે. આ કહાની વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની છે. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની છે. ભૂતકાળની એક ભયાનક ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી ભયાનક આંધી ઉમટે ...Read More

નગર - 38

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 38 મો ભાગ છે. નગર કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની છે. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. ભૂતકાળમાં એક ભયાનક ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી ભયાવહ ...Read More

નગર - 39

દેવધર તપસ્વી ઇશાન સમક્ષ નગરનો ભૂતકાળ ઉજાગર કરે છે, જે સાંભળીને ઇશાનને તેનાં ઘણા પ્રશ્નોનો ઉત્તર મળે છે...બીજી તરફ આંચલ ની ઓફીસના ટેબલ ઉપર મુકેલો એક હાથા વાળો અરીસો એકાએક જીવંત થઇ ઉઠે છે...હવે આગળ વાંચો ભાગ 39.

નગર - 40

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 40 મો ભાગ છે. નગર કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની છે. નગર કહાની છે ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. ભૂતકાળની એક ભયાનક ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે ...Read More

નગર - 41

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 41મો ભાગ છે. નગર કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. આ કહાની છે ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. નગરનાં ભૂતકાળની એક ભયાવહ ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે ...Read More

નગર - 42

આ એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. નગર કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. નગરનાં ભૂતકાળમાં ધરબાયેલું એક ભયાનક રહસ્ય અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી આંધી ઉમટે ...Read More

નગર - 43

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો 43 મો ભાગ છે. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની છે. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. નગરનાં ભૂતકાળની એક ભયાવહ ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી ...Read More

નગર - 44

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ કહાની છે ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. ભૂતકાળની એક ભયાવહ ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી ભયાનક આંધી ઉમટે છે તેની આ કહાની છે. હાડ ...Read More

નગર - 45

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની છે. ઇશાન એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. ભૂતકાળની એક ભયાનક ઘટના અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી ભયાનક આંધી ઉમટે તેની આ કહાની ...Read More

નગર - 46

નગર એક હોરર સસ્પેન્સ થ્રીલર નવલકથા છે. આ તેનો અંતિમ ભાગ છે. નગર કહાની છે વિભૂતિ નગર અને તેનાં રહેવાસીઓની. ઇશાન, એલીઝાબેથ અને આંચલ ચૌહાણની. ભૂતકાળની ભૂતાવળ અચાનક ઉજાગર થાય છે ત્યારે કેવી ભયાનક આંધી ઉમટે છે ...Read More