siddhi chavan

siddhi chavan Matrubharti Verified

@siddhic

(403)

96

332.2k

659.9k

About You

मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी. [https://siddhic.blogspot.com]

  • 15.6k
  • 4.6k
  • 7.6k
  • 5.4k
  • 5.4k
  • 4.6k
  • 8.9k
  • (12)
  • 6.5k
  • 7.6k
  • 11.8k