siddhi chavan

siddhi chavan Matrubharti Verified

@siddhic

(393)

96

222.3k

467k

About You

मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी. [https://siddhic.blogspot.com]

  • 2.3k
  • 1.8k
  • 1.4k
  • 1.3k
  • 1.6k
  • 1.5k
  • 1.8k
  • 2k
  • 1.8k
  • 2k