मी..... अशी मी तशी मी, काय सांगू कशी मी ? माझ्यात मी अशीही, ज्याला वाटे जशीही मी, कुणा वाटे कशीही, पण तुला वाटे तशीही मी. तुझ्यात मी, माझ्यात मी, तुझ्या-माझ्यात मीच मी.

  • (12)
  • 675
  • 727
  • 568
  • 1.1k
  • (13)
  • 691
  • 821
  • 762
  • 1.2k