Velly gurjar

Velly gurjar

@vellygurjar2868


About You

ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀ ੳੁਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ.. ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ.. ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ

    No Books Available

    No Books Available