• અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • Zhal(झळ) | Marathi short film

 • Kuldharma Patni - The Ideal Wife

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર

 • સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ