• લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • અંકિત ત્રિવેદી - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • બ્રહ્મવિહારી સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • શૈલેષ સાગપરીયા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • बस स्टैंड | सआदत हसन मंटो

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • અધીર અમદાવાદી - ચીઝ ઢેબરાં પુસ્તક વિષે

 • बचनी | सआदत हसन मंटो

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • નિરેન ભટ્ટ સાથે સંવાદ - સાહિત્ય સરિતા