• જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • प्रीति सेनगुप्ता की उत्तरी ध्रुव की यात्रा

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • અધીર અમદાવાદી - ચીઝ ઢેબરાં પુસ્તક વિષે

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • અંકિત ત્રિવેદી - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • શ્રી અર્ચન ત્રિવેદી સાથે સંવાદ

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા

 • बाय बाय... | सआदत हसन मंटो

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર