• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • જીતુદાદ ગઢવી | લોકડાયરો - લોક સાહિત્ય

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • પ્રજ્ઞા વશી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ડૉ. પરેશ સોલંકી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • હર્ષિદા ત્રિવેદી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ડૉ સુજ્ઞેશ પરમાર - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ચારણી સાહિત્ય લોક વારસાની નેવાધાર પ્રસ્તુતિ