• નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • શાહબુદ્દીન રાઠોડ | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • સંજુ વાળા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • એક બીજાને ગમતા રહીયે । સાંઇરામ દવે

 • સુભાષ ભટ્ટ | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • શબનમ ખોજા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સંવેદના : યુવાની ધર્મ

 • સુગમ સંગીત : સુર શબ્દનુ સહિયારુ | તુષાર શુક્લ

 • સોશિયલ મીડિયા - સાથીદાર કે ભાગીદાર । શૈલેષ સગપરિયા

 • સાહિત્યના સંસ્કાર | જયભાઈ વસાવડા

 • મિલિન્દ ગઢવી | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • હિરેન ગઢવી | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • દેશનો સૈનિક, મારો સુપરહીરો । હર્ષલ પુષ્કર્ણા