• જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • प्रीति सेनगुप्ता की उत्तरी ध्रुव की यात्रा

 • 1st Friday with KD Live | Season 6 | September 21

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • बस स्टैंड | सआदत हसन मंटो

 • અંકિત ત્રિવેદી - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • સુભાષ ભટ્ટ - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • યોગેન્દ્ર વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • સુગમ સંગીત : સુર શબ્દનુ સહિયારુ | તુષાર શુક્લ

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • સુભાષ ભટ્ટ | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • આર. જે. દેવકી । ધ કલ્ચર ટોક

 • શૈલેષ સાગપરીયા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર