Nishabd Antrang - 2 by Vishal Vilas Burungale in Marathi Poems PDF

निशब्द अंतरंग - 2

by Vishal Vilas Burungale in Marathi Poems

वयाच्या हर एक टप्प्यावरती एक ना दोन अनेकदा माणूस प्रेमात पडतोच पडतो, कधी नकळत तर कधी जाणुन बुजून , मग त्यावेळीच्या त्या भावविभोर क्षणांचं अभिनव विश्व त्याला सारं काही करण्यास भाग पाडतं मग तो कवी होतो , लेखक ...Read More