Nishabd Antrang - 3 by Vishal Vilas Burungale in Marathi Poems PDF

निशब्द अंतरंग - 3

by Vishal Vilas Burungale in Marathi Poems

समाजात जगत असताना, वावरत असताना प्रत्येक जन आपापल्या चष्म्यातून या समाजाकडे, समाजात घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेकडे पाहत असतो..... प्रत्येक घटनेकडे पाह्ण्याचा त्याचा स्वतःचा असा एक दृष्टीकोण असतो ...... असचं काहीसं माझं मत .... माझे विचार या कवितांतून मांडण्याचा हा केलेला ...Read More