અંધવિશ્વાસ માં વિશ્વાસ

by Megha gokani Verified icon in Gujarati Short Stories

આજ ના જમાના માં પણ અંધવિશ્વાસ માં વિશ્વાસ રાખે એવા લોકો ની સંખ્યા ઘણા ઓછા પ્રમાણ માં જોવા મળે છે ...પણ એ અંધવિશ્વાસ માં ત્યારે વિશ્વાસ આવે જ્યારે અણધારી મુસીબત કે સમસ્યા સામે આવી ને ઉભી જાય અને કોઈ ...Read More