એન અફેર

written by:  Parth Toroneel
574 downloads
Readers review:  

ચાની ચૂસ્કી લેતા નિલેશની આંખો રઘવાઈ થઈ આમતેમ ફોનને શોધવા લાગી. મનમાંથી તરત જ મેસેજ છૂટ્યો – મોબાઈલ તો બાથરૂમમાં જ રહી ગયો છે!! કામિની બાથરૂમમાં સાડી, બ્રા, બ્લાઉઝ, જાંગિયા ગરમ પાણીની ડોલમાં દબાવી દબાવીને ભરતી હતી. જાણે હમણાં જ પોતાનું છૂપું અફેર પકડાઈ જશે એવા ડરની રેખાઓ તેના ચહેરા પર તણાઇ આવી. મોબાઇલની રિંગ સંભળાતા જ કામિની સાડીના પાલવથી હાથ લૂછી ઊભી થઈ. બાથરૂમના ખૂણે કાચની પ્લેટ પર મૂકેલા મોબાઈલને કોરા-ભીના હાથમાં સાચવીને લીધો. સ્ક્રીન પર લાલ અને લીલા બટન સાથે એક સુંદર સ્ત્રીનો હસતો ચહેરો દેખાઈ રહ્યો હતો. કામિનીએ આંખો ઝીણી કરીને નામ વાંચ્યું – અદિતિ શર્મા.

Meera  06 Feb 2018  

part

Priyanka Patel  06 Feb 2018  

It's seems unique story of romance, betrayal and something unpredictable end... waiting for next part...

Janki  06 Feb 2018  

story is going to rock this is fantasy story keep it on and please upload next part as soon as possible

Hina Modha  06 Feb 2018  

very good story n author yah it's bold n arouse but we will wait for such smooth beautiful continuation...


READ MORE BOOKS BY Parth Toroneel