કવિની કલ્પના - 2

written by:  BINAL PATEL
33 downloads
Readers review:  

કવિઓની ભાષામાં શબ્દોને લહેકામાં ઢાળવાની એક વધારે કોશિશ કરી છે અને સાથે કોઈક સંદોશો પણ આપી શકાય એવો એક મજબૂત પ્રયત્ન. શબ્દોની રમતમાં કાંઈક અલગ જ મઝા છે.. શબ્દો પણ આપણા, વિચારો પણ આપણા, વિચારસરણી પણ આપણી, આપણી જ લાગણીઓને આપણે પોતે વાચા આપીએ.. કવિની કલ્પના(કાવ્યસંગ્રહ ભાગ-૨ ).

Kavi  16 Apr 2018  

Nice girl!!


READ MORE BOOKS BY BINAL PATEL