કેપ્ટન નોબુક્ગના અને આત્મવિશ્વાસ

by AKSHAY CHAVDA in Gujarati Book Reviews

ભારતએ વર્ષોથી શાંતિ અને સંસ્કૃતિનો પક્ષધર રહ્યો છે.આમ છતાય જયારે જયારે દેશ ઉપર જબરજસ્તીથી યુદ્ધ થોપવામાં આવ્યું છે ત્યારે ત્યારે ભારતદેશના જાબાજ સૈનિકોએ પોતાની વીરતા બતાવી છે તથા જંગ જીતાવાની પૂરેપૂરી લગન અને આત્મવિશ્વાસ સાથે યુદ્ધ લડયા છે.અને વિજય ...Read More